Local Insight

your trusted insight

Sadiyoo Maaneen yeroo boqonnaa isaatti maal akka hojjetu beektuu?

Taphataa beekamaa duraanii Liiverpuul kan amma Bayern Munikiif mallatteesse Sadiyoo Maaneen akka taphattoota beekamoo kaanii nama maallaqaa fi yeroo isaa bashannanaa fi konkolaattota qaalii bituun fixu miti.

Taphataa beekamaa duraanii Liiverpuul kan amma Bayern Munikiif mallatteesse Sadiyoo Maaneen akka taphattoota beekamoo kaanii nama maallaqaa fi yeroo isaa bashannanaa fi konkolaattota qaalii bituun fixu miti.

First published on BBC News Afaan Oromoo - Oduu

This article is syndicated from an external source. Local Insight will not take responsibility for any of the contents in the syndicated articles. Local Insight is an independent media outlet, and any of the syndicated articles do not imply endorsement.