Local Insight

your trusted insight

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና፣የብልጽግና ፓርቲ የተሰራጨው የዐቢይ ድምጽ ከንግግሮቻቸው ተቆርጠው የተቀጠሉ እና ሀሰተኛ መረጃዎች ናቸው ሲሉ አስተባብለዋል። መሐመድ አሰፋ «የስብሰባውን ትክክለኛ ያልተቆራረጠ ቅጂ በሚዲያ ልቀቁና እንመናችሁ»ብለዋል።  click here to read original article...