Oromiyaa keessatti waantoti ta’aa jiran yoom irrayyuu caalaa kan nama yaaddessuu fi kan addunyaan beekuu qabu ta’uun isaa wal nama hin falmisiisu.